משרד הביטחון

רישום ספק מוכר משרד הבטחון – אגף מנהל הרכש

משרד הביטחון מתקשר עם ספקים בכל תחומי התעשייה. העבודה מול משרד הביטחון, פותחת אפשרות להשתתף במכרזים ולהיות חלק ממערך הספקים של הגוף עם התקציב הגדול במשק.

רישום ספק מוכר משרד הביטחון – אגף בינוי / היחידה למתכננים וליועצים

אגף בינוי של משרד הביטחון אחראי על אישור ספקים בתחום הבינוי: קבלנים, מתכננים ויועצים. תנאי הסף לרישום ספק מוכר באגף בינוי שונים מתנאי הסף לאישור ספק מוכר במנה"ר. וראשית חייבים לוודא שאתם אכן עומדים בהם

תקן ISO 9001

צריך אישור ייבוא תקופתי מאגף אמ"ר?

רישום תמרוקים

הארגון מגיש בקשות באופן שוטף והגעתם למסקנה שחייבים גורם אחראי שירכז ויפקח על נושא רישומי אמ"ר?

תשתית לרישום תמרוקים

אישור יבוא הינו אישור שמנפיק אגף הציוד הרפואי במשרד הבריאות למכשיר או אביזר המסווג כמוצר רפואי ( אמ"ר) לצורך שחרורו מהמכס הישראלי.